Årsabonnement 2017

Årsabonnement for 2017 (4 nummer) på Flyhistorie tegnes enklest gjennom å betale inn kr. 360,- til kontonummer 4750.50.61167 (NB! Nytt kontonummer fra 1. september 2017). Vi ønsker at du angir din eventuelle e-postadresse i meldingsfeltet på giroen slik at vi kan varsle når abonnementet løper ut. (Hvis ikke din nettbank godtar @-tegn i meldingsfeltet kan dette byttes ut mot "-at-"). Send gjerne en e-post eller brev i tillegg, hvor du oppgir navn og adresse.

 

Årsabonnement for 2018

Årsabonnement for 2018 (4 nummer) på Flyhistorie kan tegnes gjennom å betale inn kr. 400,- til kontonummer 4750.50.61167.  Ønsker du også nr. 46 (2017), som kommer i desember/januar, betal inn kr. 480,00.  Merk din innbetaling med ditt navn og adresse, samt e-postadresse.  Send gjerne også en melding til 
E-post:

Ta kontakt via adressene nedenfor:

Postadresse:
Flyhistorie
Norsk Luftfartsmuseum
Postboks 1124
8001 BODØ

E-post:

Betaling med kredittkort eller bestilling av eldre nummer gjøres via Norsk Luftfartsmuseums museumsbutikk:
Tlf.: 75 50 78 50
Fax: 75 50 78 83
E-post:

Henvendelser angående abonnement, forsendelse, evt. skadede eller manglende eksemplarer gjøres til redaksjonssekretær/abonnementsansvarlig:

E-post:

All abonnementsinformasjon vil bli betraktet som konfidensiell og vil ikke bli videreført til andre organisasjoner eller selskaper.