Annonsering

Gjeldende annonsepriser i Flyhistorie er:

Størrelse Fysiske mål Normal pris Foreningspris1)
1/1 side 21 cm * 29,4 cm 8000 kr. 2000 kr.
1/2 side 21 cm * 14,8 cm
10,5 cm * 29,4 cm
5000 kr. 1000 kr.
1/4 side 10,5 cm * 14,8 cm 3000 kr. 375 kr.
1/8 side 10,5 cm * 7,4 cm 1800 kr. 200 kr.

1) Ikke-kommersiell virksomhet som bl.a. foreninger, flyklubber, hobbyfirmaer etc.

Ved bestilling av annonser til fire påfølgende nummer gis 20% rabatt. Annonsene kan imidlertid ha forskjellig innhold.

Annonser avgrenses enten med sort strek/ramme eller med farget bakgrunn. 1/1- og 1/2-sides annonser kan ha farget bakgrunn som går ut over annonsemålet (men innenfor bladets fysiske 1/1- eller 1/2-sides mål).

Annonser bestilles fra:

Flyhistorie
Norsk Luftfartsmuseum
Postboks 1124
8001 BODØ

E-post:

Prisene forutsetter ferdig oppsatt annonse levert som PDF eller JPEG. Flyhistories layout-konsulent kan imidlertid være behjelpelig med å sette opp annonser, mot avtalt pris.
Kim Bill Brantenberg Media
E-post: