Bidra med stoff

Har du en god historie liggende? Eller et spesielt bilde? Flyhistorie ønsker at du vil bidra med artikler, bilder, leserbrev, nyheter, spørsmål og evt. andre ideer som kan gjøre magasinet til et spennende og interessant blad.

Til Flyhistorie ønsker vi mest mulig variert stoff slik at magasinet kan dekke de fleste flyhistoriske områder. Vi vil ta hensyn til dette når vi velger innholdet i hvert nummer. Vi må også ta hensyn til artiklenes lengde. Flere lange artikler gjør at det blir mindre plass for variasjon. Men vi ønsker selvsagt også å trykke gode, fyldige artikler. Ikke minst vil vi prioritere artikler med gode historisk relevante bilder.

Flyhistorie produseres på dugnad av en ulønnet redaksjon, for å holde abonnements- og løssalgspriser på et moderat nivå. Av denne grunn vil vi desverre heller ikke kunne tilby godtgjørelse for innsendt og publisert materiale, kun ære og berømmelse.

Tekst
Artikler og annen tekst kan du gjerne skrive i Word.

Bilder
Bildene må være store og/eller med god oppløsning (300 dpi eller bedre) og kan lagres som JPEG. Bildene må ikke ligge inne i selve Word-dokumentet men må legges ved separat som egne filer.

Tekst- og bildefiler ønsker vi aller helst at du sender med e-post. Legg alle filer som vedlegg i e-posten. Alternativt kan du brenne det på cd.

Vi tar selvsagt også i mot tekst og bilder i god gammeldags papirformat. Innsendt materiale vil kun bli benyttet i Flyhistorie. Eventuelle bilder, tegninger og dokumenter som ikke er på elektronisk form vil vi scanne og returnere originalene så raskt vi klarer.

På forhånd takk for ditt bidrag!

Postadresse:
Flyhistorie
Norsk Luftfartsmuseum
Postboks 1124
8001 BODØ

E-post:

Korrektur
Redaksjonen tillater seg å lese korrektur og korrigere gramatikk- og skrivefeil som best vi kan etter gjeldende rettskrivning. Vi vil også rette opp eventuelle feil i navn, avdelings- og typebetegnelser. Dersom vi mener å finne faktafeil vil vi kontakte forfatteren for å avklare hva som er korrekt.