Anmeldelser
På denne siden presenterer vi anmeldelser av nye aktuelle flybøker - sett fra et norsk synspunkt.

På Norske Vinger

- Braathens SAFE 1946-2005

Forfatter: Kjell G. Wilsberg
ISBN nummer: 978-82-91193-43-4
Format: 344 sider, 22 x 28 cm, innbundet
Språk: Norsk
Forlag: Eget forlag
Utgivelsesår: 2015
Tilgjengelighet: Pilotbutikken,
Pris: Kr. 395,-

I boken På Norske Vinger - Braathens SAFE 1946 – 2005 tar Kjell G. Wilsberg opp igjen trådene der han og Audun Tjomsland slapp dem med utgivelsen av boken Mot alle odds - Braathens SAFE 50 år på norske vinger i 1995. Mens Mot alle odds ble skrevet som en jubileumsgave fra Braathens SAFE til seg selv for å feire at selskapet mot alle odds i 1996 kunne se tilbake på en storslått og suksessfulle historie i kampen mot SAS og norske myndigheter gjennom 50 år er På Norske Vinger skrevet i lys av en ganske annen virkelighet. Ti år etter at luftrommet i Norge ble fullstendig deregulert 1. april 1994 var det slutt for Braathens SAFE. I 2004 ble selskapet, som hadde flydd under navnet Braathens fra 1997, fusjonert med den norske delen av SAS under navnet SAS Braathens.

Med sin undertittel Braathens SAFE 1946 – 2005 kan På Norske Vinger fort feiltolkes som en revidert utgave av boken Mot alle odds. Dette vil i så fall være en feiltakelse da over 2/3 av boken tar for seg tidsrommet etter dereguleringen i 1994. Ved dereguleringen i 1994 hadde Braathens SAFE gjennom nesten 50 år primært flydd konsesjonsbasert innenlandsruter med charterflyging for både turoperatører og ad hoc kunder som en viktig tilleggsnæring. Denne virkeligheten hadde gitt selskapet stor forutsigbarhet i sin planlegging og administrasjonen og de ansatte kunne fokusere på det de var flinkest til - det å kunne fly. Gjennom hele sin historie hadde Braathens SAFE fløyet der ingen tidligere hadde flydd før dem med stor suksess. Da markedet ble deregulert fra 1. april 1994 måtte selskapet i stor grad gå fra kunsten å kunne fly til å tenke økonomi og kostander. Det skulle visse seg at denne overgangen ble hard.

På Norske Vinger er delt inn i seks hoveddeler bestående av totalt 25 enkeltkapitler. Mens de to første delene består av seks kapitler fordelt på 100 sider som forteller om Braathens forhistorie frem mot dereguleringen i 1994 tar de fire neste delene oss med på den turbulente ferden mot selskapets undergang i 2004. Gjennom de siste 19 kapitlene følger vi Braathens SAFEs turbulente historie i kamp mot erkerivalen SAS, norske myndigheters skatte- og avgiftspolitikk som hadde en tendens til å favorisere det statseide SAS, halvtomme fly og overkapasitet og deres forhold til utenlandske flyselskaper og fødselen av alliansesystemet og lavprisselskapenes inntreden på det europeiske rutenettet fra midten av 1990-tallet.

Gjennom sine hoveddeler og underkapitler har boken en god og oversiktlig struktur. Boken har gjennomgående et meget godt språk. Både setninger og avsnitt har god flyt og er lettleste. Dette gjør det lystbetont å lese boken og det er lett å henge med i den detaljrike fremstillingen vi blir presentert. Skal man sette fingeren på noe syns jeg det er en noe overdreven bruk av lange sitater. Selv om disse gir nærhet til historien er de mindre leservennlige enn den behandlede teksten og har en tendens til å virke oppstykkende på den ellers så gode flyten og fremstillingen. Det andre man kan sette fingeren på er referanseføringen. Den fremstår som meget tilfeldig og lite konsekvent. I en bok som dette er det naturlig nok ingen krav til referanseføringen, men jeg syns man skal velge enten eller og så holde seg til det. En referanse her og der kan virke mot sin hensikt da de fremstår lite konsekvent og formålsrettet. Når det er sagt er dette ei meget god bok som jeg virkelig kan anbefale. Det skal godt la seg gjøre å overgå denne fremstillingen hva angår innsikt og detaljrikdom hva angår Braathens SAFEs siste tiår.

Sondre B. Hvam

Livredderne

- Når minuttene teller!

- Luftambulanse- og redningstjenesten i Norge

Forfatter: Bernt Charles Olsen-Hagen
ISBN nummer: 978-82-999547-1-6
Format: 376 sider, A4, innbundet
Språk: Norsk
Forlag: Aviation Forlag
Utgivelsesår: 2015
Tilgjengelighet: Norsk Luftfartsmuseum
Pris: Kr. ?

Bernt Charles Olsen-Hagen er Avinors historieansvarlige, og utga i fjor det første oversiktsverket om helikoptertrafikken som har gjort oljebransjen utaskjærs mulig. Nå har han begått et nytt, stort og grundig verk om luftambulansetjenesten og redningstjenesten i Norge.

De 155 første sidene av bokens 375 innholdsrike sider omhandler luftambulansetjenesten fra de første ambulanseflytransportene til det velorganiserte statsdrevne maskineriet flere private selskap driver på oppdrag fra staten i dag. Her er boken grundigst på nyere historie, og er vel den første oversiktsberetningen om denne viktige samfunnsfaktoren. Omtrent like stor plass er viet redningstjenesten, hvordan den ble utviklet fra de første hendelsene, utviklingen fra flyredningssentraler til hovedredningssentraler, og ikke minst historien om arbeidshesten Sea King, fra anskaffelse til daglige heltedåder. Også historien om anskaffelse av nye redningshelikoptre er med, og boken avsluttes med en rekke vedlegg. Det er oversikter over luftambulansetjenestens baser, fly og helikoptre brukt i ambulanse- og redningstjenesten og over selskap som har bidratt i ambulansetjenesten og også en liste med definisjoner. Boken er utrolig innholdsrik og basert på et grundig og omfangsrikt arbeid. Den er også illustrert med en rekke relevante bilder av gjennomgående god kvalitet. En så omfangsrik bok vil ha sine svakheter også, men disse oppveies i stor grad av bokens sterke sider. Den anbefales!

Ulf Larsstuvold

Høyt og lavt

Forfatter: Bjørn Kjos
ISBN nummer: 9788203294006
Format: 389 sider, 15 x 22,5 cm, innbundet
Språk: Norsk
Forlag: Aschehoug
Utgivelsesår: 2015
Tilgjengelighet: Norske bokhandlere
Pris: Kr. 349,-

Det har allerede vært skrevet to bøker om Norwegian og Bjørn Kjos, Høyt spill av Jacob Trumpy og Et flyselskap for folket av Ola Krohn-Fagervoll i hhv. 2012 og 2013. Ryktene sier at Kjos selv ikke var fornøyd med at disse skulle bli stående som fortellingen om hvordan Norwegian ble til, og at han derfor bestemte seg for å skrive sin egen bok. Bjørn Kjos er på ingen måte en nybegynner som forfatter, han har tidligere skrevet spenningsromanen Murmanskaffæren (i 2006). Sistnevnte bok fikk en blandet mottakelse, og forfatteren er nok en bedre sakprosaforfatter enn en romanforfatter.

Høyt og lavt er fra starten en bok med to parallelle fortellinger. Den er delvis en selvbiografi, delvis en fortelling om Norwegians tilblivelse, med annethvert kapittel om de to emnene – omtrent som i en roman. Dette fungerer meget godt; leseren blir ikke lei men kastes fram og tilbake mellom selvopplevde «rampestreker» og forretningsoppbygging og -utvikling. De lesere som måtte være interessert i kun én av delene kan bare hoppe over halvparten av kapitlene. Litt over halvveis ut i boken møtes de to trådene, og boken forteller videre om Norwegians nyere historie.

Kjos er kjent for å være en frittalende person, han viker ikke tilbake for å si hva han mener om personer og grupper av personer. Han kaller en spade for en spade. Dette kan fort oppfattes som personangrep, særlig av den som blir omtalt men også av utenforstående. Dette løser han elegant i boken ved å unnlate å bruke navn der han kritiserer personer, men omtaler dem heller med stillingstitler eller tilsvarende. Dette gjør at boken blir mer behagelig å lese for utenforstående, mens det gir klare ledetråder for de som ønsker å gå mer i dybden.

Boken var fornøyelig å lese, og undertegnede lærte mye om både drift av flyselskaper generelt og om Norwegian spesielt - i tillegg til hvordan det kunne være å vokse opp på en gård på Ringerike på 50- og 60-tallet. Den anbefales til alle med et snev av interesse for norsk sivil flyhistorie.

Nils Mathisrud

75 år med avdelingsmerker og gradtegn på uniform i Det norske forsvar 1940 - 2015

Forfatter: Øyvind Richard Makilla
ISBN nummer: 978-82-9935359-5
Format: 240 sider, A4, innbundet
Språk: Norsk og engelsk
Forlag: TankeStreken Forlag
Utgivelsesår: 2016
Tilgjengelighet: Forsvarsmuseets nettbutikk,
Pris: Kr. 498,-

Gradsmerker har vært brukt på Forsvarets uniformer i lange tider, men avdelingsmerker var for det meste et ukjent fenomen før den annen verdenskrig. De norske styrker i utlandet under krigen stiftet bekjentskap med slike merker, og etter krigen tok de med seg tradisjonen hjem og utviklet merkene videre. Øyvind R. Makilla ga ut sin første bok om emnet i 1997. I 2016 kom en revidert og utvidet utgave av boken; denne har med seg alle nye merker som har kommet siden førsteutgaven.

Boken er, ikke uventet, delt inn i tre hoveddeler – for hhv. Hæren (100 sider), Marinen (88 sider) og Luftforsvaret (46 sider) – pluss noen sider felles stoff. At Luftforsvaret har fått minst plass skyldes nok at den har hatt færre avdelinger i forhold til de to eldre våpengrener. Derfor er denne delen rikest i sin beskrivelse av gradsmerker, bransjemerker og «vinger». Deretter følger en oversikt over Luftforsvarets skvadrons- og avdelingsmerker, hvor det også er beskrevet hvordan disse har utviklet seg gjennom fem varianter eller generasjoner. Det er kun de offisielle, eller approberte merkene som er beskrevet i boken. Luftforsvaret har en sterk tradisjon for bruk av uoffisielle merker, eller «patcher» for avdelinger og nærmest for enhver anledning. Disse er ikke beskrevet i denne boken (det ville nok ha krevet en hel bok alene).

Boken er rikt illustrert med fargebilder av bortimot samtlige eksisterende merker (om det da faktisk ikke er samtlige). Det er også illustrasjoner som viser hvor på uniformen merkene skal sitte. Teksten er på både norsk og engelsk, i parallelle spalter. Man kan velge mellom tre alternative omslag, et for hver våpengren.

For de som er interessert i heraldikk, i uniformer, eller med militære uniformsmerker i seg selv, er denne boken vel verd å anskaffe. Den kan også være et nyttig oppslagsverk for den som maler bilder eller figurer der militære uniformer inngår.

Nils Mathisrud

Angrep eller forsvar

- Kampfly, norske verdier og sikkerhetspolitiske ambisjoner

Forfattere: Ingeborg Eliassen og Cathrine Sandnes
ISBN nummer: 978-82-8342-009-8
Format: 144 sider, A5, innbundet
Språk: Norsk
Forlag: Manifest AS
Utgivelsesår: 2016
Tilgjengelighet: Norske bokhandlere
Pris: Kr. 244,-

Sommeren 2012 kunngjorde forsvarsministeren at den norske stat hadde besluttet å bestille inntil 52 F-35 kampfly fra Lockheed Martin. Med en innkjøpskostnad beregnet til 67,9 milliarder kroner i 2015-verdi var dette norgeshistoriens største offentlige anskaffelse. Slikt blir det naturlig nok bråk av. Diskusjonen omkring hvilket fly Norge skulle velge, hvor mange fly vi skulle kjøpe og om vi i det hele tatt trenger nye kampfly har pågått siden starten av 2000-tallet og fortsatt med tiltakende styrke i takt med at det såkalte kampflyprogrammet skrider fremover. Boken Angrep eller forsvar: Kampfly, Norske verdier og sikkerhetspolitiske ambisjoner er Ingeborg Eliassen og Cathrine Sandnes sitt bidrag i denne debatten.

Angrep eller Forsvar er sentrert rundt to overordnede påstander; Norges nye kampfly er så kostbart at det vil knekke ryggen på resten av forsvaret og at vi kjøper feil fly. Oppsummert mener forfatterne at Norge legger alt for mye penger på bordet for å kjøpe «det ypperste bombeflyet» som eksisterer med egenskaper til å angripe «strategiske mål langt inne på russiske territorium» i alt for stort antall, mens det vi egentlig trenger er et mindre antall jagerfly som kan hevde norsk suverenitet i norske områder. Like etter boklanseringen kom Forsvarsdepartementet med tilsvar på disse påstandene gjennom den 14 sider lange artikkelen Rødpenn - "Angrep eller forsvar" hvor de påpeker det de mener er en rekke misforståelser og faktafeil i boken. Artikkelen ble publisert på departementets hjemmeside. Diskusjonen går med andre ord sin gang.

Boken er delt inn i 34 småkapitaler som på sett og viss implisitt er delt inn i tre hoveddeler. Første del omhandler nedbyggingen av forsvaret på generell basis. I den andre delen fortelles det hvorfor F-35 er feil fly for Norge. Den siste delen omhandler Norge og NATO i utenlandsoperasjoner. Mens den første delen fremstår som en grei gjennomgang av dagens situasjon i forsvaret fremstår den andre delen noe mer diffus. Forfatterne tar eksempelvis til stadighet opp innkjøpsprisen og de forventede livstidskostnadene på flyet og påpeker utrettelig hvor dyrt F-35 er sammenlignet med andre alternativ uten å komme med noe sammenligningsgrunnlag. Fremstillingen av Norge og NATO blir også meget diffus og rotete. I denne delen blir det sagt lite selv om forfatterne skriver mye, men agendaen bak delen er lett leselig mellom linjene. Gjennom hele boken er det en tydelig undertone at forfatterne er skeptiske til den vedtatte politikken og myndighetenes beslutning.

Boken Angrep eller forsvar må leses som det den er; et debattinnlegg til støtte for et bestemt forsvarspolitisksynspunkt i kampflyanskaffelsen.

Sondre B. Hvam

Min fars krig

- Napp 1939-1945

Forfatter: Gorm Helge Grønli Rudschinat
ISBN nummer: 978-82-8233-312-2
Format: 200 sider, 17 x 24 cm, innbundet
Språk: Norsk
Forlag: Commventum forlag
Utgivelsesår: 2015
Tilgjengelighet: Norske nettbokhandlere
Pris: Kr. 349,-

At barn av tyske soldater i Norge skriver og utgir sin fars minner, hører til sjeldenhetene. Nå har Gorm Rudschinat gitt ut en bok basert på minnene til faren, Siegfried "Napp" Rudschinat. Bilder og intervjuer med Eric Mombeek i tillegg til en rekke andre kilder og hjelpere. "Napp" var flyger i avdelinger som var innom Norge, men som har vært overskygget av JG 5. Han deltok i Kommando Losigkeit på Lade senvinteren 1942, og hans vanlige avdeling, 8. Staffel/Jagd Geschwader 1, var tidvis stasjonert på Kristiansand/Kjevik, og "Napp" overlevde krigen etter tjeneste i JG 11 på Vestfronten og til slutt som Flugleiter på Kjevik. Boken er illustrert med en rekke private bilder, mange av god kvalitet. Dessverre har ikke forlaget vært helt til stede, korrektur og faktasjekk er dessverre tidvis svak. Koblingen av private minner og generell historikk er interessant, men kanskje ujevnt gjennomført, ikke minst i stilvalg. Det fratar ikke boken sin verdi som interessant historisk dokumentasjon, om ikke helt pålitelig. "Napps" personhistorie er både fascinerende og interessant.

Ulf Larsstuvold

Spitfire Glory

- The Wartime Flying Life of Leif Lundsten

Forfatter: Tor Idar Larsen
ISBN nummer: 978-1-78155-501-9
Format: 288 sider, 234 x 156 mm, innbundet
Språk: Engelsk
Forlag: Fonthill Media
Utgivelsesår: 2016
Tilgjengelighet: Fra forlaget,
Pris: GBP 25

Leif Lundsten var allerede utdannet flyver fra Hærens flyskole da Norge ble okkupert av Tyskland i 1940. Han tok seg raskt over til Storbritannia, og derfra til Toronto hvor han tjenestegjorde som instruktør ved Little Norway, før han ble valgt ut til å bemanne den første norske jagerflyskvadron i Royal Air Force. I mai 1941 kom han igjen til England, og var en kort tid innom en UCU før han kom til 331 skvadron på Catterick som da var oppsatt med Hurricane. Dette beskrives ganske kort i boken gjennom de første innledende kapitlene. De første Spitfire-flyvningene ved 331 skvadron var med Mk.I (hevdes det) og Mk.II, og med disse begynner bokens hovedinnhold. Som en av de første pilotene ved 331 skvadron følger vi Lundsten og skvadronen forøvrig fra Catterick via Skeabrae til North Weald. Selv om hovedfokus er på flyene får vi et godt innblikk i livet på skvadronen.

Fra juli 1943 til februar 1944 hadde Lundsten hvileperiode, noe som betyr at han hadde fri fra operativ flyving. Men han fikk likevel mye å gjøre. Han ble tildelt som oppgave å være testpilot for Vickers Supermarine på Worthy Down. Dette var en tjeneste som var svært annerledes enn ved 331 skvadron. I denne perioden fikk han fløyet et stort antall Spitfire og Seafire av forskjellige versjoner, men for de aller fleste ble det svært korte turer. Etter hvileperioden var Lundsten tilbake med kampflyvinger ved 331 skvadron fram til han ble skutt ned av alliert luftvernild og omkom den 9. juni 1944.

Boken er tidsmessig inndelt med et kapittel for hver måned, og (for det meste) et avsnitt for hver dag med flyving. Slik sett kan det ses på som en dagbok. Hver dag er innledet med en informasjonsblokk som forteller om tid, flymaskin(er), flytid og geografisk område. Enkelte av dagene er svært kort beskrevet, med kun en setning eller to tatt direkte fra Lundstens loggbok. Andre dager er fyldigere beskrevet, og er ispedd ytterligere informasjon om flyindivid eller om relevante personer. Disse er de mest interessante å lese. Enkelte dager er også ispedd kortere eller lengre sitater fra andre piloters loggbøker, eller fra andre relevante kilder. Forfatteren tar også med hendelser der Lundsten ikke deltok. Dette gjør at boken ikke bare blir en fortelling om Leif Lundsten, men like fullt er en bok som forteller om 331 skvadron – og også 332 – sin krigshistorie. Seksjonen som forteller om testpilotperioden har ikke den samme røde tråden som de operative delene. Denne delen blir derfor til en viss grad oppramsing av historikken til de flymaskiner som Lundsten fløy. Den gir imidlertid et fint innblikk i tjenesten som testpilot, og seksjonen har også beskrivelser angående Lundstens person, inklusive forfatterens forsøk på å spore opp Lundstens engelske forlovede. Larsen har vært kritisk til sine kilder. Han kommer gjentatte ganger inn på tilfeller der kilder ikke samsvarer, f.eks. at hendelser som er nevnt i loggbøker ikke står i ORB’er, eller omvendt.

Undertegnede synes at Tor Idar Larsen utvikler seg fint som flyhistorisk forfatter med denne boken. Den er ført i et godt språk, noe som gjør at leseren kan fokusere all sin konsentrasjon på selve innholdet. Forfatteren viser også god historiefaglig integritet ved kildehenvisning gjennom hele boken. Hvis jeg skulle ønsket noe mer så må det ha vært en indeks med sidehenvisning over hvilke fly (serienumre) som er omtalt. Da ville boken kunne fungert som et oppslagsverk for disse flyene. Det står riktignok opplisting over serienumre bak i boken, uten sidehenvisning. Boken er trykket på grovt papir, med all bildemateriale konsentrert over 32 sider midt i boken. For en som liker mange bilder så er dette en nedtur i forhold til tidligere bøker, men det er selvsagt en kostnadsfaktor for forlaget.

Jeg ser fram til kommende bøker om norske krigsflygere fra Larsen.

Nils Mathisrud

Northrop Delta - AB Aerotransport

Forfatter: Rob J. M. Mulder
ISBN nummer: 978-82-93450-00-9
Format: 176 sider, A4, innbundet
Språk: Engelsk
Forlag: European Airlines
Utgivelsesår: 2016
Tilgjengelighet: Fra forlaget,
Pris: Kr. 250,-

Boken har to innledende kapitler før den går løs på hovedinnholdet. Det første er om Aktiebolaget Aerotransport (ABA) sin historie fra opprettelsen i 1924 og de første 10 årene fram til Delta-flyene ble anskaffet. Dette kapittelet fokuserer i hovedsak på nattpostflyvningene. Neste kapittel tar for seg utviklingen av Northrops tre første modeller Alpha, Beta og Gamma, og forholdet mellom Northrop og Douglas. Kapittelet har en interessant skjematisk «stamtavle» over Northrop/Douglas-modellene, inklusive Delta, og det omhandler forøvrig kort flyenes tjeneste i de norske og svenske flyvåpen.

Deretter følger de to hovedkapitlene, om hhv. Delta 1C og Delta 1E, og flyenes tjeneste hos ABA som SE-ADI «Halland» og SE-ADW «Småland». Det første av disse kapitlene er naturligvis det største, siden SE-ADW havarerte relativt tidlig. Teksten tar oss først gjennom en teknisk beskrivelse og en gjennomgang av andre operatører før den ganske detaljert beskriver ABA sine krav til nye postfly, og utvelgelsen av disse. Vi får så beskrevet ABA sin bruk av Delta 1C SE-ADI som post- og passasjerfly fra den ankom Sverige i april 1934 fram til den ble solgt i juli 1937. Det er ikke mer enn tre års bruk, og det er utrolig hvor mye fakta Mulder har klart å skrape sammen. For å sette dette i perspektiv så har han også tatt med mye av ABAs øvrige operasjoner i denne perioden – bra! Her er også tilleggsinformasjon om bl.a. the International MacRobertson International Air Race (London-Melbourne) i 1934 og åpningen av Bromma flyplass i 1936, begge deler relevante for bokens hovedtema. Avhendigelsen av SE-ADI, der den endte opp i den spanske borgerkrigen, på republikansk side, er svært så fargerik.

Mens Delta 1C var et kombinert passasjer- og postfly så var Delta 1E SE-ADW «Småland» et rent postfly. Denne får av naturlige grunner en kortere omtale siden flyet havarerte under en testflygning mellom Stockholm og Malmö, etter bare 18 flytimer i ABAs tjeneste. Både pilot og radiooperatør hoppet ut i fallskjerm og kom uskadd fra hendelsen men flyet ble totalvrak. Mulder beskriver hendelsen i detalj; like grundig er også beskrivelsen av granskingen av ulykken.

Boken avslutter med spesifikasjoner av flytypen, tekniske tegninger, fargeprofiltegninger, bibliografi og indeks. Boken er rikt illustrert, med mange tidligere upubliserte bilder.

Teksten er på engelsk, og forfatteren har gjort seg flid med språkføringen. Om det skyldes at forfatteren behersker språket godt selv eller om han har fått god hjelp til språkvask skal være usagt, men resultatet er i alle fall en tekst som er behagelig å lese, uten irriterende språklige feil.

Mulder har gjennom 10 år gitt ut en lang rekke bøker om tidlig skandinavisk flyhistorie, med forskjellig format og utforming på bøkene. Denne boken har fått et format og en utforming som undertegnede håper forfatteren vil holde fast ved. Stående A4-format og stive permer gir god plass til bilder og gjør boken behagelig å holde. To spalter pr. side gjør det også behagelig å lese teksten. Fortsett gjerne med bøker i dette formatet.

Nils Mathisrud

 

Farlig kyst

- Senkninger, forlis og trefninger langs Rogalandskysten 1939-45 - Glimt fra okkupasjonen, bind 2

Utgiver: Militærhistorisk Forening Rogaland
ISBN nummer: 9788282333047
Format: 642 sider, 21 x 27 cm, innbundet
Språk: Norsk
Forlag: Commventum forlag
Utgivelsesår: 2015
Tilgjengelighet: Norske nettbokhandlere
Pris: Kr. 398,-

Boken er andre bind i bokserien «Glimt fra okkupasjonen» som tar for seg rogalandsområdet under andre verdenskrig. Bokserien blir gitt ut av Militærhistorisk Forening Rogaland, en forening som består av åtte lokale militærhistorikere. Bokens redaksjonskomité består av Atle Skarsten, Odin Leirvåg og Erik Ettrup.

Som navnet tilsier tar boken for seg de utallige militæroperasjonene, trefningene og forlisene som fant sted langs den utsatte rogalandskysten under andre verdenskrig. I stor kontrast til de fleste områder i Norge, som gikk inn i en forholdsvis passiv tilstand, hvor de tyske styrkene i stor grad ventet på en mulig alliert invasjon, i etterkant av den norske kapitulasjonen i juni 1940, utpeker rogalandskysten seg som et meget aktivt område gjennom hele krigen. Fra september 1939 til mai 1945 var farvannet utenfor Rogaland en av de farligste strekningene på norskekysten. En mengde skip ble angrepet, ødelagt eller senket i dette området. Allierte fly, ubåter, overflateskip og miner gjorde sitt for å hindre tysk transport langs kysten. Tyskerne svarte med tungt bevæpnede eskortefartøy, minefelt og kanonstillinger på land. Prisen ble høy for begge parter – i løpet av krigen ble over 120 skip senket langs kysten av Rogaland. Hvor mange liv som gikk tapt er det vanskeligere å fastslå, men man regner med et tapstall på i underkant av 3000. Utover dette gikk et stort antall allierte fly og flymannskaper tapt – så selv om boken primært formidler områdets maritime krigshistorie er fly og luftmakt en høyst integrert del av bokens fremstilling. Det er også verdt å merke seg at kampene i dette området ble ført av mannskaper fra mange ulike verdensdeler. De allierte flybesetningene bestod eksempelvis av amerikanerne, nordmenn, briter og mange av landene i Commonwealth, som Australia og New Zealand. Det var derfor i høyeste grad et internasjonalt preg over kampene langs den aktuelle kyststrekningen – man kan faktisk snakke om konturene av en verdenskrig.

Boken er delt inn i syv kronologiske hovedkapitler som tar for seg hvert sitt krigsår, fra 1939 til 1945. Disse kapitlene er delt inn oversiktlige underkapitler som tar for seg de individuelle forlisene og trefningene som fant sted utenfor rogalandskysten under krigen. Fremstillingen fremstår som meget detaljert og gjennomarbeidet. I likhet med den første bokutgivelsen i serien har forfatterne gjort et dypdykk i kildematerialet. Gjennom sitt grundige forskningsarbeid har de bokstavelig talt frembrakt et hav av ny informasjon og kunnskap. Det skal godt la seg gjøre å overgå boken på både detaljrikdom og dybde. Foruten å dokumentere en rekke hendelse som for de aller fleste nok vil fremstår som helt ukjente, har boken en imponerende bildedokumentasjon, hvorpå de fleste bildene er tidligere upublisert materiale hentet fra de private samlingene til foreningens medlemmer. Innimellom de ulike underkapitlene finner vi ofte oversatte utdrag fra de tyske krigsdagbøkene som litt ekstra krydder og kontekst til fremstillingen. Da boken i tillegg med sitt gode språk, gode flyt og oversiktlighet er en fryd å lese er dette en bok som absolutt kan anbefales både krigs- og flyinteresserte lesergrupper.

Sondre B. Hvam

Havørn

- Fra framtidshåp til katastrofe

Forfatter: Per Arvid Tellemann
ISBN nummer: 978-82-690162-0-8
Format: 210 sider, 17 x 24 cm, innbundet
Språk: Norsk
Forlag: Tellemann Forlag
Utgivelsesår: 2015
Tilgjengelighet: Fra forlaget, , eller Norsk Luftfartsmuseum
Pris: Kr. 290,-

Jeg var så heldig å få kjøpt denne boken tidelig og jeg kastet meg over den med en gang. Denne boken har jeg gledet meg å få tak i. Per Arvid Tellemann har tatt for seg et kontroversielt emne og skrevet en bok med en verdig innhold.

"Havørn"-ulykken var den første store ulykken i norsk rutetrafikk. Ja, det har vært en stor ulykke med en av Det Norske Luftfartsrederiets Supermarine Channels i 1920, men den endte da bra. DNLs og Norges stolthet, Junkers Ju 52/3m, LN-DAE "Havørn", fløy 16. juni 1936 rett inn i fjellet Lihesten. I denne ulykken mistet syv personer livet: fire besetningsmedlemmer og tre passasjerer. Per Arvid har tatt for seg ulykken og beskrevet i detalj hva som skjedde i forkant og etterkant av ulykken. Han beskriver utfyllende status på flysikring og værtjeneste i Norge og hva som ikke var på plass enda. En interessant vinkling er kapittelet "Havørns siste tur" om hva som skjedde i forkant av ulykken. Her går Per Arvid over til å beskrive hva som ble sagt og tenkt av besetningen og passasjerene om bord under "Havørn" siste tur. Han skriver selv på side 87 i en fotnote: "Hva som virkelig ble sagt i kabin og cockpit etter at "Havørn" forlot b(r)ygga i Sandviken og fram til katastrofen i Sogn, er det ingen som vet. Dialog mellom personene er fri assosiasjon basert på emner personene naturlig har vært opptatt av, historiske fakta og hva vi i dag anser som naturlig samtale mellom passasjerer og mellom flygere. Hensikten er på den ene siden å gi nødvendig historiske opplysninger og samtidig gi litt liv til personene. Assosiasjonene står helt for forfatterens regning". Det stemmer nok at den gir liv til historien og gjør at historien oppleves sterkere. Lete- og redningsaksjonen ble etter hvert ledet av Bernt Balchen. I 1936 fantes det ikke en havarikommisjon som kunne ta seg av slike saker. Alt ble gjort ad-hoc. DNL ville gi opp letingen etter de siste overlevende mye før, men fikk den offentlig opinionen mot seg. Kort etter ble to erfarne fjellklatre brukt til å få ned de siste omkomne.

Det tok derimot ikke lenge før DNL kom med en konklusjon på hva som forårsaket ulykken: pilotene hadde ikke holdt seg til DNL-instruksene. I den siste delen av boken beskrives tiden etter ulykken og Tellemann stiller kritisk spørsmål ved DNLs rolle i undersøkelse av havariet. Det var jo merkelig at selskapet fikk undersøkt sin egen ulykke, selv om representanter fra Forsvarsdepartementet ble involvert. Det kunne neppe kalles for en uavhengig kommisjon. Han går inn og kommenterer konklusjonen som kom i en pressemelding. Den kom rett etter at kommisjonen leverte sin rapport. Påfallende var at rapporten først gikk på høring, før den ble publisert. Den 13. august 1936 kom Forsvarsdepartementet med en pressemelding hvor konklusjonene fra rapporten ble nevnt. Tellemann stopper ikke der. Han har gått kritisk inn og sett på værforholdene den dagen, crew management hos DNL, vitneforklaringer og gjort en meteorologisk analyse. Et viktig kapittel synes jeg er om hvorfor "Havørn" havarerte og det etterspillet det hadde. Meget bra beskrevet.

Jeg må nok gi en kritisk note: Det er det høye antall feilskrevne navn i boken. Det første jeg så var "Det Norske Luftfartsselskap" (med dobbel 's'). Deretter følger det på med mange flere navn (hovedsakelig firmaer, etater, organisasjoner osv. - ikke personnavn). Enkelte navn er konsekvent skrevet feil, andre er skrevet forskjellig fra gang til gang. Så boken kunne ha trengt korrekturlesing til før den gikk i trykk. Til tross for skrivefeilene synes jeg boken er et viktig bidrag til Norges luftfartshistorien og renvasker pilotene. Det var en rekke faktorer som førte til ulykken og det er det boken vil få fram. Det klarte Tellemann med glans. Jeg anbefaler boken på det sterkest.

Rob Mulder

263 Squadron

- Gladiators over the Fjords

Forfatter: Alex Crawford
ISBN nummer: 978-8363678821
Format: 120 sider, A4, heftet
Språk: Engelsk
Forlag: MMP Books
Utgivelsesår: 2015
Tilgjengelighet: Fra forlaget, , eller utenlandske nettbokhandlere
Pris: GBP 19

Boken om 263 skvadron sine operasjoner i Norge kom ut i november 2015. Forfatteren, Alex Crawford, har tidligere skrevet flere bøker om Gloster Gladiator, og er meget godt kjent med flytypen. Boken begynner med en kort historikk om skvadronens opprettelse fram til den ble sendt til Norge i mai 1940. Det er også en kort beskrivelse av det tyske angrepet på Norge. Deretter følger bokens hovedinnhold, de to operasjonene i hhv. Sør- og Nord-Norge. Sistnevnte omtaler også 46 Squadron sine operasjoner med Hurricane.

Selve fortellingen bringer ikke særlig mye nytt. Det er en kronologisk beskrivelse av hendelsene, hvor mye er kjent fra før. Det som gjør boken interessant er sitater fra mannskapenes egne fortellinger, i stor grad fra kamprapporter. Det er også tilsvarende sitater fra tysk side. Boken avslutter med diverse tillegg, bl.a en oversikt over skvadronens piloter i Norge, og en oversikt over hvilke fly som ble benyttet. Det er også et kapittel om farger og merking, inkludert syv sider med profil- og plantegninger i farger. Forfatteren har heldigvis ikke gått i fellen ved å påstå at flyene var malt i det påståtte "Arctic Scheme", men han nevner at flere kilder refererer til det samme.

Bildematerialet er for det meste kjent. Det er verd å bemerke at det ikke er tatt med noen bilder fra Imperial War Museum, som har flere bilder fra 263 Squadron sine operasjoner i Norge. Forfatteren kunne gjerne ha spandert en runde språkvask med norske øyne. Mange norske person- og stedsnavn er skrevet på merkverdige måter, til og med forskjellige måter for samme navn. Dette burde være en enkel sak å fikse på. Boken ville også gjort seg bedre med et par kart over 263 skvadrons operasjonsområder i hhv. Sør- og Nord-Norge. Den jevne leser er neppe særlig kjent med norsk geografi, og kartskisser ville hjulpet med å beskrive skvadronens bevegelser.

Dette vil trolig bli standardverket om 263 Squadron sine operasjoner i Norge, inntil den fullstendige historien en dag kommer på trykk.

Nils Mathisrud

 
Flylitterært seminar
E-post:
Norsk Luftfartsmuseum
Postboks 1124
8001 BODØ