Årets norske flybok - tidligere vinnere

Årets norske flybok har blitt kåret hvert år siden 2007. Her presenteres tidligere vinnere. Anmeldelser for flere av bøkene finnes ved å klikke på bildet av boken.

2016:

Livredderne

- Når minuttene teller!

- Luftambulanse- og redningstjenesten i Norge

av Bernt Charles Olsen-Hagen

2015:

Spitfire Saga

132 Wing/Invasjonen - Bind V

av Cato Guhnfeldt

2014:

Fornebu lufthavn

- En lufthavn blir til (1934-1940)

av Rob J. M. Mulder

2013:

Flypioneren Thor Solberg

av Bjarte Sindre

2012:

Fra flyvningens vugge til teknologisk senter

- Kjeller flyplass gjennom 100 år

av Sigbjørn Modalsli

2011:

Spitfire Saga

Bind III

av Cato Guhnfeldt

2010:

Spitfire Saga

Bind I & II

av Cato Guhnfeldt

 

2009:

Kom - fly med meg

av Per O. Kjendlie

2007/08:
(Første året var tidsrammene noe annerledes, disse ble siden endret)

Junkers for Scandinavia

av Rob J. M. Mulder

 
Flylitterært seminar
E-post:
Norsk Luftfartsmuseum
Postboks 1124
8001 BODØ