Flylitterært seminar er møtesplassen for deg som er intressert i flylitteratur - enten du er forfatter, forlegger, illustratør, samler, eller leser av flylitteratur.

I 2007 tok daværende direktør ved Norsk Luftfartsmuseum, Sven Scheiderbauer, initiativ til å arrangere et Miniseminar om luftfartslitteratur. Initiativet var basert på den svenske Flyglitteraturträffen som har vært arrangert i Linköping hvert år siden 1984. Med seg fikk han Knut Arveng, og i oktober samme år ble det første seminaret avviklet på SAS-museet på Gardermoen.

Seminaret ble raskt omdøpt til Flylitterært seminar, men bortsett fra dette, og at seminaret i 2014 flyttet til Forsvarets flysamling Gardermoen, har det hvert år siden blitt avholdt mer eller mindre i samme form. Tidspunktet er det samme hvert år, den tredje helgen i oktober.

Seminaret består av foredrag som spenner fra praktiske temaer som forskning, skriveteknikk og grafisk formgiving, til historiske emner hvor forfattere forteller historiene de har skrevet om. Det legges stor vekt på sosialisering, diskusjoner og utveksling av erfaringer. Et høydepunkt på hvert seminar er kåringen av Årets norske flybok.

Flylitterært seminar organiseres av en håndfull personer med stor entusiasme for flylitteratur, med støtte fra Norsk Luftfartsmuseum.

Årets norske flybok 2016 er kåret

Vinneren ble Livredderne - Når minuttene teller! av Bernt Charles Olsen-Hagen

  

Vi gratulerer Bernt med utmerkelsen!

 
Flylitterært seminar
E-post:
Norsk Luftfartsmuseum
Postboks 1124
8001 BODØ