Anmeldereksemplarer

Fagjuryen i Flylitterært seminar er til enhver tid interessert i å anmelde norske flybløker, for publisering på disse websider samt i tidsskriftet Flyhistorie. Alle anmeldte flybøker vil også bli presentert på det årlige Flylitterært seminar.

Forlagene/utgivere kan sende bøker for anmeldelse direkte til fagjuryen:
   Flylitterært seminar
   Norsk Luftfartsmuseum
   Postboks 1124
   8001 BODØ

Alle bøker som er innsendt til Flylitterært seminar for anmeldelse vil etter avsluttet seminar bli avlevert biblioteket ved Norsk Luftfartsmuseum.

Organisasjonskomité og jury

Organisasjonskomitéen for Flylitterært seminar består for tiden av Anne Blix Gulstad (leder), Knut Arveng, Mats Averkvist, Nils Mathisrud og Rob Mulder.

Fagjuryen for Årets norske flybok er utnevnt blant medlemmer av organisasjonskomitéen. Personer som er inhabile, f.eks. ved at de selv har skrevet eller er involvert i aktuelle bokutgivelser, kan ikke inngå i fagjuryen.

 
Flylitterært seminar
E-post:
Norsk Luftfartsmuseum
Postboks 1124
8001 BODØ