Hva er en norsk flybok ?

Flylitterært seminar har definert følgende kriterier for å kunne kalles en norsk flybok:

 • Boken må omhandle fly, flyvning, luftfart eller flyhistorie, enten faglitterært, skjønnlitterært eller som billedbok.
 • Boken må oppfylle UNESCO’s definisjon for bok, dvs. det må være en ikke-periodisk trykket publikasjon på minst 49 sider, eksklusive omslag.
 • Boken må være skrevet av en norsk borger og/eller være utgitt i Norge. Bøker som er skrevet av utenlandske borgere og utgitt i utlandet faller også inn under begrepet dersom vesentlige eller viktige deler omhandler luftfart tilknyttet Norge.
 • Boken må være publisert og være tilgjengelig for allmenheten på trykket eller elektronisk form. Utgivelser som kun er tilgjengelige innenfor lukkede miljøer fyller derfor ikke kriteriene.

   

  Nominasjon til Årets norske flybok ?

  Avstemningen for Årets norske flybok gjelder for bøker som er utgitt mellom 1. juli foregående år fram til 30. juni det året seminaret arrangeres. Et unntak gjelder dog for bøker som har unnsluppet fagjuryens oppmerksomhet foregående år. Nyutgivelser av eldre bøker kan ikke nomineres til Årets norske flybok, dersom de ikke er betydelig omarbeidet.

  Juryen vektlegger følgende kriterier for nominasjon til årets norske flybok:

 • Faglig/litterært innhold
 • Forskningsinnsats (tilfører boken noe nytt?)
 • Språk
 • Layout/design (er boken tiltalende?)
 • Hva trekker ev. ned?

 •  
  Flylitterært seminar
  E-post:
  Norsk Luftfartsmuseum
  Postboks 1124
  8001 BODØ