Flylitterært seminar 2016 - program

Flylitterært seminar 2016 vil bli avholdt på Gardermoen lørdag 15. oktober - søndag 16. oktober.

Program og invitasjon vil foreligge straks det er klart.

 
Flylitterært seminar
E-post:
Norsk Luftfartsmuseum
Postboks 1124
8001 BODØ