Flyhistorie

Flyhistorie utgis av og kommer ut med 4 nummer pr. år. Magasinet distribueres hovedsaklig gjennom abonnement.

Flyhistorie nr. 44

 • Flyhistorie nummer 44 ble utgitt i juni 2017. Av innholdet kan vi nevne: 
 • Sola som fremskutt krigsbase for amerikanske flyforsterkninger 
 • "Insulinflyet" - Gaven fra Falkenhorst 
 • Minneord til Dagbart Strand (1919-2017) 
 • Storch på Sola
 • Flygende Storch på Sola
 • Bokomtale: Spifire saga - Bind VII
 • Bokomtale: Junkers G 24, K 30 and G 31 - Stepping Stone
 • Vi besøker Portugals Museu do Ar i Lisboa
 • Miles Gemini LN-TAH skal restaureres!
 • Norseman-kollisjon med fiskebåt
 • NOR-FLYs gamle DC-3 LN-KLV på museum i Sveits
 • Lima November Nostakgi: Dietrich DP.IX i Norge 
 • Radiosnags 
 • Bokomtale: Spitfire Glory - The Wartime Flying Life of Leif Lundsten
 • Bokomtale: Mosquito Attack! A Norwegian RAF Pilot at War 
 • Landet Rundt

Om magasinet

Magasinets hovedformål er å vekke og opprettholde flyhistorisk interesse over det ganske land, dokumentere flyhistorien og å fortelle hverandre hva som skjer i de respektive flyhistoriske miljøer.

Flyhistorie dekker norsk sivil og militær luftfarts historie fra flyvningens barndom helt fram til i dag. Bladet omhandler historie om personer og hendelser tilknyttet luftfarten og om materiell som bl.a. fly, flytyper, bakkeutstyr osv.

Bladet ønsker å være et "treffpunkt" for alle typer fly- og luftfartshistoriske miljøer i hele Norge. Foreninger/institusjoner kan bruke bladet til å skrive om seg selv og sine aktiviteter, og på denne måten nå ut til sine medlemmer og andre interesserte i hele vårt langstrakte land. Gjennom dette håper vi å styrke rekruttering og motivasjon for å delta i de allerede etablerte museums- og flyhistoriske miljøene over hele landet.

Bladet er av en "inkluderende" natur. Det vil si at alle bidrag mottas med takk, fra enthusiaster i alle miljøer, med alle interesser og i alle aldre.