Flyhistorie

Flyhistorie utgis av og kommer ut med 4 nummer pr. år. Magasinet distribueres hovedsaklig gjennom abonnement.

Flyhistorie nr. 49 (Oktober 2018)

Flyhistorie nummer 49 ble utgitt i oktober 2018. Av innholdet kan vi nevne: 

 • Høydeflyging ved USAF Test Pilot School, Edwards Air Force Base (Knut Lande)
 • Curtiss Hawk - ikke så kamuflasjemalte likevel? 
 • Norske Curtiss Hawk 75A i tysk tjeneste
 • Bokomtale: The Beginning of Norway's Airlines - Part 1: 1918-1922
 • Bokomtale: Boris Safonov - Luftwaffes baneman på östfronten
 • Mysteriet rundt Mosquito FB Mk. IV, KK-Q
 • Lima November Nostalgi: Lockheed 12A Electra Junior i Norge
 • Supermarine Spitfire Mk.IX serienummer MK997
 • På Sola VGS restaurerer vi Tiger Moth!
 • Vi besøker museene i Madrid-Cuatro Vientos
 • Galleriet: Fra fotoavdelingen ved 333 skvadron, Sola
 • Nytt fra Luftfartsmuseet
 • Landet Rundt
 • Baksiden: Sondre B. Hvam er Flyhistories nye redaktør

Om magasinet

Magasinets hovedformål er å vekke og opprettholde flyhistorisk interesse over det ganske land, dokumentere flyhistorien og å fortelle hverandre hva som skjer i de respektive flyhistoriske miljøer.

Flyhistorie dekker norsk sivil og militær luftfarts historie fra flyvningens barndom helt fram til i dag. Bladet omhandler historie om personer og hendelser tilknyttet luftfarten og om materiell som bl.a. fly, flytyper, bakkeutstyr osv.

Bladet ønsker å være et "treffpunkt" for alle typer fly- og luftfartshistoriske miljøer i hele Norge. Foreninger/institusjoner kan bruke bladet til å skrive om seg selv og sine aktiviteter, og på denne måten nå ut til sine medlemmer og andre interesserte i hele vårt langstrakte land. Gjennom dette håper vi å styrke rekruttering og motivasjon for å delta i de allerede etablerte museums- og flyhistoriske miljøene over hele landet.

Bladet er av en "inkluderende" natur. Det vil si at alle bidrag mottas med takk, fra enthusiaster i alle miljøer, med alle interesser og i alle aldre.