Flyhistorie

Flyhistorie utgis av og kommer ut med 4 nummer pr. år. Magasinet distribueres hovedsaklig gjennom abonnement.

Flyhistorie nr. 48 (August 2018)

Flyhistorie nummer 48 ble utgitt i august 2018. Av innholdet kan vi nevne: 

 • Curtiss Hawk 75A-8 i norsk tjeneste 1940-1943
 • Little Norways Curtiss-jagere - ikke så eplegrønne likevel? 
 • Nytt om de norske Hawk 75-A-6 som ble sendt til Tyskland 1940
 • Inferno i Måløy havn - Dallachy Strike Wing 22. april 1945
 • Et aeroplan til besvær - historien om den uheldige flypioneren Jul Hansen
 • Galleriet: Douglas Bader på Norgesbesøk 1955
 • Lima November Nostalgi: Blackburn Bluebird i Norge
 • Il-2 Sturmovik med norsk tilknytning flyr igjen
 • Restaurering av propellen til Norseman LN-PAB
 • LN-TEX er tilbake! 
 • Landet Rundt
 • Baksiden: Sjøflyene LN-VIQ og LN-BFR

Om magasinet

Magasinets hovedformål er å vekke og opprettholde flyhistorisk interesse over det ganske land, dokumentere flyhistorien og å fortelle hverandre hva som skjer i de respektive flyhistoriske miljøer.

Flyhistorie dekker norsk sivil og militær luftfarts historie fra flyvningens barndom helt fram til i dag. Bladet omhandler historie om personer og hendelser tilknyttet luftfarten og om materiell som bl.a. fly, flytyper, bakkeutstyr osv.

Bladet ønsker å være et "treffpunkt" for alle typer fly- og luftfartshistoriske miljøer i hele Norge. Foreninger/institusjoner kan bruke bladet til å skrive om seg selv og sine aktiviteter, og på denne måten nå ut til sine medlemmer og andre interesserte i hele vårt langstrakte land. Gjennom dette håper vi å styrke rekruttering og motivasjon for å delta i de allerede etablerte museums- og flyhistoriske miljøene over hele landet.

Bladet er av en "inkluderende" natur. Det vil si at alle bidrag mottas med takk, fra enthusiaster i alle miljøer, med alle interesser og i alle aldre.