Flyhistorie

Flyhistorie utgis av og kommer ut med 4 nummer pr. år. Magasinet distribueres hovedsaklig gjennom abonnement.

 

Flyhistorie nr. 43

  • Flyhistorie nummer 43 ble utgitt i mars/april 2017. Av innholdet kan vi nevne: 
  • Vestlandske Luftfartselskap A/S 1946-1958 
  • Storch og et ambulanseoppdrag 
  • Nordmann på eventyr i Jemen 
  • Alliert flyinnsats
  • Minneord til Sten Gulli
  • Bokomtale: Mer Spitfire Saga: Felttoget i England/Frankrike/Belgia - Bind VI
  • Leserbrev: Bak spaken
  • Lima November Nostakgi: Klemm L.20 og L.25 i Norge 
  • Norges glemte flysamling 
  • Minneord til Thor Tjøntveit 
  • Modellflyspalten: Nor-Fly DC-3 LN-KLV i skala 1/72 
  • Landet Rundt

 

Om magasinet

Magasinets hovedformål er å vekke og opprettholde flyhistorisk interesse over det ganske land, dokumentere flyhistorien og å fortelle hverandre hva som skjer i de respektive flyhistoriske miljøer.

Flyhistorie dekker norsk sivil og militær luftfarts historie fra flyvningens barndom helt fram til i dag. Bladet omhandler historie om personer og hendelser tilknyttet luftfarten og om materiell som bl.a. fly, flytyper, bakkeutstyr osv.

Bladet ønsker å være et "treffpunkt" for alle typer fly- og luftfartshistoriske miljøer i hele Norge. Foreninger/institusjoner kan bruke bladet til å skrive om seg selv og sine aktiviteter, og på denne måten nå ut til sine medlemmer og andre interesserte i hele vårt langstrakte land. Gjennom dette håper vi å styrke rekruttering og motivasjon for å delta i de allerede etablerte museums- og flyhistoriske miljøene over hele landet.

Bladet er av en "inkluderende" natur. Det vil si at alle bidrag mottas med takk, fra enthusiaster i alle miljøer, med alle interesser og i alle aldre.