Flyhistorie

Flyhistorie utgis av og kommer ut med 4 nummer pr. år. Magasinet distribueres hovedsaklig gjennom abonnement.

Flyhistorie nr. 47 (Mars 2018)

Flyhistorie nummer 46 ble utgitt i desember 2017. Av innholdet kan vi nevne: 

  • Ambulansefly på tysk nåde sommeren 1940 
  • Curtiss Hawk 75 A-6 - Anskaffelse og skjebne
  • Kyllingmarkene 50 år 
  • Siste landing for Twin Otteren
  • Vi besøker: Múzeum letectva Kosice i Slovakia
  • Modellfly: Airfix 1:48 North American P-51D Mustang
  • Lima November Nostakgi: Mitsubishi MU-2B med LN på kroppen 
  • Landet Rundt
  • Baksiden: Han skal gjøre museet råere!

Om magasinet

Magasinets hovedformål er å vekke og opprettholde flyhistorisk interesse over det ganske land, dokumentere flyhistorien og å fortelle hverandre hva som skjer i de respektive flyhistoriske miljøer.

Flyhistorie dekker norsk sivil og militær luftfarts historie fra flyvningens barndom helt fram til i dag. Bladet omhandler historie om personer og hendelser tilknyttet luftfarten og om materiell som bl.a. fly, flytyper, bakkeutstyr osv.

Bladet ønsker å være et "treffpunkt" for alle typer fly- og luftfartshistoriske miljøer i hele Norge. Foreninger/institusjoner kan bruke bladet til å skrive om seg selv og sine aktiviteter, og på denne måten nå ut til sine medlemmer og andre interesserte i hele vårt langstrakte land. Gjennom dette håper vi å styrke rekruttering og motivasjon for å delta i de allerede etablerte museums- og flyhistoriske miljøene over hele landet.

Bladet er av en "inkluderende" natur. Det vil si at alle bidrag mottas med takk, fra enthusiaster i alle miljøer, med alle interesser og i alle aldre.