Flyhistorie

Flyhistorie utgis av og kommer ut med 4 nummer pr. år. Magasinet distribueres hovedsaklig gjennom abonnement.

Flyhistorie nr. 46 (Desember 2017)

Flyhistorie nummer 46 ble utgitt i desember 2017. Av innholdet kan vi nevne: 

 • "Operasjon Potluck" 
  - Fleet Air Arm operasjoner mot norskekysten 14. og 15. mai 1944
 • Da Mjøsa ble flyplass
 • Om kuratering av offentlige eide museumsfly 
 • Starfighter 637
 • Med vaskebalje over Gardermoen
 • Bokomtale: Bombingen av Vallø 25. april 1945
 • Vi besøker: Norsk Luftfartsmuseum og den nye sivile utstillingen
 • Årets siste Bleriot flyging
 • Lima November Nostakgi: Tidlige Sikorsky-helikoptre i Norge 
 • Galleriet
 • Landet Rundt
 • Baksiden: LN-FAP

Om magasinet

Magasinets hovedformål er å vekke og opprettholde flyhistorisk interesse over det ganske land, dokumentere flyhistorien og å fortelle hverandre hva som skjer i de respektive flyhistoriske miljøer.

Flyhistorie dekker norsk sivil og militær luftfarts historie fra flyvningens barndom helt fram til i dag. Bladet omhandler historie om personer og hendelser tilknyttet luftfarten og om materiell som bl.a. fly, flytyper, bakkeutstyr osv.

Bladet ønsker å være et "treffpunkt" for alle typer fly- og luftfartshistoriske miljøer i hele Norge. Foreninger/institusjoner kan bruke bladet til å skrive om seg selv og sine aktiviteter, og på denne måten nå ut til sine medlemmer og andre interesserte i hele vårt langstrakte land. Gjennom dette håper vi å styrke rekruttering og motivasjon for å delta i de allerede etablerte museums- og flyhistoriske miljøene over hele landet.

Bladet er av en "inkluderende" natur. Det vil si at alle bidrag mottas med takk, fra enthusiaster i alle miljøer, med alle interesser og i alle aldre.