Flyhistorie

Flyhistorie utgis av og kommer ut med 4 nummer per år. Magasinet distribueres hovedsaklig gjennom abonnement.

Flyhistorie nr. 50 (Desember 2018) - Temanummer om den kalde krigen

Flyhistorie nummer 50 ble utgitt i desember 2018. Av innholdet kan vi nevne: 

 • NATO-øvelser og allierte flygninger i Norge (Ulf Larsstuvold)
 • Med Starfighter nord for polarsirkelen (Olav Aamoth) 
 • Nordflåtens flystyrker på ubåtjakt (Sondre B. Hvam)
 • Lima November Nostalgi: DHC-2 Beaver LN-SUL i Norge
 • Hvordan fly lovlig over Jernteppet - Den norsk-sovjetiske luftfartsavtalen av 1956 (Karl Kleve)
 • Luftmakt under den kalde krigen - i et idéhistorisk perspektiv (Harald Høiback)
 • Årets norske flybok 2018
 • Amerikansk helikopterhavari på Gaustatoppen (Kyrre Ingebrethsen)
 • Løftet 4 tonn med luftfartshistorie
 • Galleriet: Utenlandsk militæraktivitet på Sola under den kalde krigen (Einar Johannessen)
 • Bokomtale: "Alarmstart - Glimt fra okkupasjonen - Bind 5
 • Nytt fra Luftfartsmuseet
 • Landet Rundt
 • Baksiden: Tupolev Tu-93/142

Om magasinet

Magasinets hovedformål er å vekke og opprettholde flyhistorisk interesse over det ganske land, dokumentere flyhistorien og å fortelle hverandre hva som skjer i de respektive flyhistoriske miljøer.

Flyhistorie dekker norsk sivil og militær luftfarts historie fra flyvningens barndom helt fram til i dag. Bladet omhandler historie om personer og hendelser tilknyttet luftfarten og om materiell som bl.a. fly, flytyper, bakkeutstyr osv.

Bladet ønsker å være et "treffpunkt" for alle typer fly- og luftfartshistoriske miljøer i hele Norge. Foreninger/institusjoner kan bruke bladet til å skrive om seg selv og sine aktiviteter, og på denne måten nå ut til sine medlemmer og andre interesserte i hele vårt langstrakte land. Gjennom dette håper vi å styrke rekruttering og motivasjon for å delta i de allerede etablerte museums- og flyhistoriske miljøene over hele landet.

Bladet er av en "inkluderende" natur. Det vil si at alle bidrag mottas med takk, fra enthusiaster i alle miljøer, med alle interesser og i alle aldre.